Su dung bang lai giay dang ky xe ban photo co duoc khong

Thứ sáu, 04 Tháng tám 2006, 00:23 GMT+7

Cau hoi hom nay

Su dung bang lai giay dang ky xe ban photo co duoc khong
Nhieu ban doc hoi de tranh bi mat, hu hong bang lai, giay dang ky xe thi co dung ban photocopy (co cong chung) de su dung, xuat trinh khi canh sat giao thong yeu cau duoc khong? Thuong ta Vo Van Van (anh) - pho truong Phong canh sat giao thong duong bo Cong an TP.HCM - cho biet:

- Dieu 48 va khoan 1, dieu 53 Luat giao thong duong bo qui dinh: xe co gioi phai co giay dang ky, nguoi lai xe tham gia giao thong phai co giay phep lai xe phu hop.

Tai diem b, khoan 2, dieu 28 nghi dinh 152/2005/ND-CP qui dinh: phat canh cao, phat tien tu 20.000 - 50.000 dong doi voi hanh vi nguoi dieu khien moto gan may khong mang theo giay dang ky xe.

Tai diem c, khoan 2, dieu 28 nghi dinh 152 qui dinh: phat canh cao hoac phat tien tu 20.000 - 50.000 dong doi voi hanh vi nguoi dieu khien moto khong mang theo giay phep lai xe.

Tai diem b, khoan 3, dieu 28 nghi dinh 152 qui dinh: phat tien tu 100.000 - 200.000 dong doi voi hanh vi nguoi dieu khien oto khong mang theo giay dang ky xe, giay phep lai xe.

Nhu vay, Luat giao thong duong bo va nghi dinh 152 khong qui dinh nguoi dieu khien phuong tien duoc su dung ban photocopy (du co cong chung) de dieu khien phuong tien luu thong tren duong.

+ Truong hop nao thi nguoi su dung bang lai, giay dang ky xe ban photocopy duoc xem xet, giai quyet, thua ong?

- Theo khoan 2, dieu 12 nghi dinh 178/1999/ND-CP, cac truong hop tai san la phuong tien van tai (gom ca moto), tau thuyen co giay chung nhan dang ky da cam co, the chap thi chu phuong tien duoc dung ban sao co chung nhan cua cong chung nha nuoc va xac nhan cua to chuc tin dung noi cam co, the chap.

+ Nguoi vi pham bo sung kip thoi ban chinh giay to xe, bang lai (trong dieu kien cho phep) thi loi vi pham ve khong mang bang lai, giay dang ky xe co duoc bo qua?

- Trong khi CSGT dang lap bien ban vi pham hanh chinh (loi ban dau), nguoi vi pham xuat trinh kip thoi giay phep lai xe, giay dang ky xe ban chinh thi hai loi tren se duoc bo qua. Neu bien ban vi pham hanh chinh da lap xong, nguoi vi pham dong y ky ten vao bien ban thi hanh vi vi pham khong mang theo giay dang ky xe, giay phep lai xe duoc xu ly theo qui dinh tai nghi dinh 152.

HOANG KHUONG thuc hien

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Pháp Luật >>