915 uy vien Bo Chinh tri tai cu BCH khoa moi

Thứ ba, 18 Tháng một 2011, 11:00 GMT+7
Sang nay (18/1), danh sach 175 uy vien chinh thuc va 25 uy vien du khuyet BCH TU khoa XI da duoc cong bo. 9/15 uy vien Bo Chinh tri tai cu.

Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong khoa XI

Cac uy vien Bo Chinh tri khoa X tai cu Ban chap hanh Trung uong khoa XI (xep theo thu tu A, B, C) gom: Bo truong Cong an Le Hong Anh, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Bi thu Thanh uy TP HCM Le Thanh Hai, Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi, Truong ban Tuyen giao Trung uong To Huy Rua, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang, Bo truong Quoc phong Phung Quang Thanh, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong.

Tong bi thu Nong Duc Manh, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Thu tuong Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong bo phieu bau BCH TU khoa XI. Anh: Hoan Long
9/15 uy vien Bo Chinh tri tai cu BCH khoa moi
Tong bi thu Nong Duc Manh (71 tuoi), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet (69 tuoi) khong tham gia Ban chap hanh Trung uong khoa moi.

Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU Nguyen Van Chi, Truong ban To chuc TU Ho Duc Viet, Pho Thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao Pham Gia Khiem, Pho Thu tuong Truong Vinh Trong se khong tham gia Ban chap hanh khoa moi.

Trong so cac tan uy vien Trung uong khoa XI co mot so guong mat moi nhu Bi thu Bac Giang Nong Quoc Tuan, Thu truong Bo Quoc phong Nguyen Chi Vinh, Thu truong Bo Cong an Pham Quy Ngo.
Mot so guong mat duoc dai bieu de cu them ngay tai Dai hoi da trung cu uy vien du khuyet nhu ong Nguyen Thanh Nghi, Hieu pho truong Dai hoc Kien truc TP HCM.

Ong Nguyen Xuan Kien, nguoi duy nhat tu ung cu khong co ten trong danh sach trung cu.

Chieu nay, Ban chap hanh khoa moi se hop bau Bo Chinh tri, sau do bau Tong bi thu tu danh sach uy vien Bo Chinh tri. Sang mai, Tong bi thu khoa XI se ra mat Dai hoi va chu tri cuoc hop bao quoc te.


Thao Lam - Ha Anh


Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>