Be mac Ngay hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen

Thứ tư, 29 Tháng ba 2006, 23:25 GMT+7

Ngay hoi dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen vua be mac chieu nay, 29/3 tai TP Playku sau hai ngay khai hoi.

Be mac Ngay hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen
Le hoi don nhan di san van hoa cong chieng Tay Nguyen. Anh Tran Huan

Phat bieu be mac Dai hoi, Chu tich Pham The Duyet khang dinh: Ngay hoi Dai doan ket cac dan toc Tay Nguyen da thanh cong tot dep!

"Nuoc Viet Nam la mot, dan toc Viet Nam la mot. Tay Nguyen la dat cua dat Viet Nam, nguoi Tay Nguyen la nguoi Viet Nam, cac dan toc tren cao nguyen dai ngan mai mai gan bo doan ket trong dai gia dinh cac dan toc Viet Nam" - Chu tich Pham The Duyet noi.

Trong hai ngay dien ra Dai hoi , cac dai bieu uu tu dai dien cho dong bao cac dan toc Tay Nguyen da tu hao on lai nhung dong gop to lon cua vung dat thieng nay trong hai cuoc khang chien chong thuc dan Phap va de quoc My, cung nhu trong cong cuoc xay dung va bao ve To quoc 60 nam qua. Dong thoi, ho cung bay to su phan khoi va tu hao ve nhung thanh tuu va buoc tien cua Tay Nguyen trong 20 nam thuc hien cong cuoc doi moi, da tung buoc lam thay doi bo mat Tay Nguyen.

Quyet tam thu cua cac dai bieu gui toi Dai hoi chat chua nhung tinh cam, y nguyen, suy nghi va tam huyet cua dong bao cac dan toc Tay Nguyen doi voi Dang, voi dan toc. Trong do, dong bao cung bay to quyet tam phong va chong moi am muu pha hoai, chia re khoi dai doan ket cac dan toc, nguyen cung dong bao ca nuoc mai mai giu gin tron ven va lam giau vung dat Tay Nguyen thieng lieng cua To quoc.

Nguoi Tay Nguyen san sang bao dung cho nhung ai da lo nhe da ca tin, lam duong lac loi som nhan ra toi loi tro ve, nhung se khong dung tha cho nhung ke co tinh cam dao cat moi day buoc chat tinh anh em, hong thay da, doi dat, phan boi lai nguoi me va nuong ray"Bac sy Y Ngong Nie Kdam - nguoi con uu tu cua cac dan toc Tay Nguyen thay mat cac dai bieu du Dai hoi khang khai noi.

Huong toi Dai hoi X cua Dang, huong toi tuong lai tuoi sang cua Tay Nguyen va dat nuoc, the hien y chi nguyen vong cua dong bao cac dan toc Tay Nguyen, Dai hoi da the hien quyet tam:

Giu niem tin son sat va mai mai di theo con duong ma Dang va Bac Ho da lua chon.

Nguyen chung suc, chung long phat huy cac the manh cua dan toc Tay Nguyen xay dung Tay Nguyen phat trien toan dien va ben vung, nang cao doi song vat chat va tinh than cua dong bao Tay Nguyen

Tu hao ve truyen thong van hoa vua da dang, phong phu, vua doc dao va giau ban sac van hoa dan toc cua minh, dong bao Tay Nguyen nguyen cung nhau bao ton va phat huy, lam cho van hoa cac dan toc Tay Nguyen ngay cang gop phan xung dang vao qua trinh xay dung va phat trien nen van hoa Viet Nam tien tien va dam da ban sac dan toc.

Tich cuc huong ung cuoc van dong "Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu" va cuoc van dong "Ngay vi nguoi ngheo" do Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam phat dong, cac cap uy Dang, chinh quyen, Mat tran, cac to chuc doan the khong ngung cham lo cai thien doi song dan sinh, nang cao, cham lo cai thien dan sinh, dao tao nhan luc, boi duong nhan tai trong cac dan toc Tay Nguyen de cung nhau xay dung Tay Nguyen ngay cang giau dep.

Khong ngung nang cao canh giac, kien quyet vach tran am muu pha hoai, chia re khoi dai doan ket dan toc, chia re nguoi Kinh voi nguoi Thuong, chia re cac ton giao cua cac the luc thu dich. Nguoi Tay Nguyen the truoc than linh va troi dat se cung dong bao ca nuoc mai mai doan ket, giu gin tron ven va lam giau vung dat thieng cua to quoc.

Dai hoi lan nay da tuyen duong 47 vi co cong lao to lon duoc Nha nuoc truy tang va trao tang Huan chuong Dai doan ket dan toc. Uy ban Trung uong MTTQ Viet Nam cung trao tang ky niem chuong "Vi su nghiep Dai doan ket dan toc" cho 73 vi.

  • Hai Au

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tức >>