70 khi ban do thi thai tu phuong tien giao thong

Thứ tư, 13 Tháng tám 2008, 05:33 GMT+7

Theo Bao cao Moi truong Quoc gia nam 2007 - Moi truong khong khi do thi Viet Nam vua duoc Bo TN-MT cong bo, nguon gay o nhiem khong khi lon nhat tai cac do thi la cac hoat dong giao thong van tai, thu den moi la hoat dong cong nghiep va cac hoat dong khac.

Tac duong tai Ha Noi. (Anh: VNN)
Tai buoi hop bao cong bo bao cao tren (Ha Noi, 12/8), Bo TN-MT cho biet, ket qua quan trac tai mot so thanh pho lon nhu: Ha Noi, TP.HCM, Hai Phong, Da Nang... cho thay, cac khi doc hai gay o nhiem phat thai tu cac phuong tien giao thong chu yeu la: CO, NOx’, hoi xang dau, bui, chi, benzen va bui PM2,5. Trong do, xe may la nguon phat thai chinh khi CO chiem 85%, xe tai phat thai khi luu huynh va Ni to chiem hon 70%...

Dang chu y, phuong tien giao thong chay bang xang phat thai cac khi gay o nhiem chiem hon 50% so voi cac phuong tien giao thong chay bang dau diesel, nhung cac phuong tien nay lai phat thai bui min nhieu nhat. Ngoai ra, doi voi cac thanh pho co cang bien lon cac hoat dong giao thong cung thai ra mot luong khi o nhiem dang ke.

Theo danh gia cua cac chuyen gia, van de noi com ve moi truong khong khi o cac do thi VN hien nay la o nhiem bui. Hau het cac khu vuc trong thanh pho deu bi o nhiem bui dac biet la cac nut giao thong va cac cong truong xay dung. Muc do o nhiem khong khi o cac thanh pho thay doi giua cac gio trong ngay, giua cac thang trong nam va giua cac nam tuy thuoc vao cac hoat dong giao thong, cong nghiep va mot phan do dieu kien thoi tiet khi hau.
Tai Ha Noi, khao sat tai mot so tuyen duong lon nhu Giai Phong, Tran Hung Dao, Tran Nhat Duat va Pham Van Dong cho thay, nguoi di xe may chiu tac dong o nhiem khong khi nhieu nhat. Nong do bui doi voi nguoi di phuong tien nay la: 580 (µg/m3), nguoi di bo: 495 (µg/m3), oto con 408 (µg/m3), xe buyt: 262 (µg/m3). Nong do CO doi voi nguoi di xe may la: 18,6 (ppm), di bo: 8,5 (ppm); oto con 18,5 (ppm),xe buyt 11,5.
Voi toc do tang truong xe co gioi tu 10-20% tai cac thanh pho lon nhu TP.HCM va HN nhu hien nay thi luong phat thai cac khi gay o nhiem du bao den nam 2010 tang tu 2-5 lan. Dieu nay co tac dong rat lon den chat luong khong khi moi truong cua cac thanh pho.

Tac hai cua cac chat gay o nhiem moi truong neu tren co anh huong rat lon den suc khoe con nguoi, dac biet la duong ho hap. Bao cao cho biet, o nhiem khong khi lam cho suc khoe con nguoi bi suy giam, thuc day qua trinh lao hoa, chuc nang phoi bi suy giam cac benh viem phoi, ung thu, tim mach tang cao va lam giam tuoi tho cua con nguoi. Cac doi tuong de mac phai la: nguoi gia, tre em, phu nu mang thai, nguoi thuong xuyen phai lam viec ngoai troi...

Theo thong ke cua Bo Y te, benh ho hap chiem ty le cao nhat tren toan quoc hon 4%, viem hong 3% va viem phoi 3%. Nguyen nhan truc tiep cua cac benh nay la do anh huong cua o nhiem khong khi phat thai tu cac phuong tien giao thong.

Dac biet la, nhung ho dan song o thanh pho tren 10 nam co ty le mac cac benh tai, mui hong, viem mui di ung, hen phe quan, viem phoi, viem phe quan, cam cum, cac benh ve da va mat cao hon nhung ho dan song duoi 3 nam la 72,6% so voi 43%.

Le cong bo Bao cao Moi truong Quoc gia nam 2007 - Moi truong khong khi do thi Viet Nam. (Anh: Dinh Hieu)
Dieu quan trong, o nhiem khong khi khong nhung gay nen cac benh ly o duong ho hap ma con anh huong den su phat trien cua thai nhi - nguyen nhan lam cham phat trien he than kinh, tri nao o tre. Cac chuyen gia khuyen cao, neu khong co nhung bien phap kiem soat hieu qua, muc do o nhiem khong khi se anh huong den suc khoe cong dong tang len gap 2,5 - 5 lan.

Ngoai ra, thiet hai kinh te do o nhiem khong khi anh huong den suc khoe len toi hang chuc ty dong. Neu lam phep tinh thiet hai kinh te do o nhiem khong khi cua tinh Phu Tho la 295.000 dong/nam thi doi voi cac thanh pho lon nhu Ha Noi, TP.HCM, Da Nang, Hai Phong... len toi hang chuc ty dong moi nam.

De giai quyet cac thuc trang neu tren, Bo truong Bo TN-MT Pham Khoi Nguyen cho biet, ban bao cao la tai lieu huu ich cho cac nha quan ly, hoach dinh chinh sach, cac nha khoa hoc... dong thoi de xuat cac nhiem vu uu tien thuc hien trong thoi gian toi nhu: xay dung mang luoi quan trac chat luong khong khi va thuc hien kiem ke nguon phat thai; kiem soat, han che cac nguon gay o nhiem bui, tang cuong ap dung mot so bien phap nham kiem soat giam phat thai chat gay o nhiem khong khi do hoat dong giao thong, nganh cong nghiep; kiem tra, giam sat chat luong xang dau nhap khau, pha che va san xuat trong nuoc.

  • Dinh Hieu
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Khoa Học >>