Bai 1 Cac benh vien co lo that khong

Thứ năm, 29 Tháng bảy 2010, 07:43 GMT+7

– Mot trong nhung ly do duoc Bo Y te dua ra nham giai thich viec tang vien phi lan nay la gia dich vu y te da qua lac hau, tinh trang thu khong du bu chi keo dai suot 15 nam qua khien cac benh vien gap kho khan trong viec dam bao kinh phi de thuc hien cac dich vu, ky thuat y te.

Bo Y te da minh bach khi xay dung vien phi moi?
"Vien phi cu chay, chat luong chua benh cu ngoi?"
Tang vien phi va "tut nhan tam"
Tang vien phi: Don nguoi ngheo vao the bi?
Tang vien phi, chat luong co tang?

Tang vien phi: Co tang chat luong, giam tieu cuc?

Noi vay co nghia cac benh vien dang bi lo, bi am quy trien mien. Nhung su that co phai nhu the hay khong?

Moi nam am quy hang chuc ty dong?

Ong Nguyen Ngoc Hien, Pho Giam doc phu trach tai chinh cua Benh vien Bach Mai khang dinh: “Moi nam, quy cua benh vien Bach Mai am hang chuc ty dong”.

De khang dinh tren co tinh thuyet phuc, ong Hien chung minh: Gia cua cac loai dich vu tren thuc te deu da tang theo gia thi truong, nhung trong quy dinh cua Nha nuoc thi muc gia thu lai thap hon gia that nhieu lan.

Ong Hien lay vi du: tien kham chua benh 3.000 dong/lan tu nam 1995 la qua lac hau, tien giuong nam 12.000 dong/ngay chua du chi phi dien, nuoc so voi thoi gia hien tai (khi ma nam 1995 gia dien chi co 640 dong/KWh nhung hien nay da vot len 1.170 dong/KWh; gia nuoc nam 1995 la 2.000 dong/m3 nay cung vot len 6.270 dong/m3; gia xang tu 4.700 dong/lit nhay len 16.000 dong/lit; vv…).

Do la chua ke toi cac ky thuat y te tien tien ngay cang duoc cap nhat va ap dung nhieu, phuc vu muc tieu dieu tri, nhung danh muc va gia cua no trong quy dinh cua Nha nuoc cung khong the duoi kip su thay doi nhanh chong cua khoa hoc ky thuat.

Bai 1: Cac benh vien co lo that khong?

Moi ngay benh vien Bach Mai kham chua benh cho khoang 3.000 luot benh nhan ngoai tru, dieu tri 3.000 benh nhan noi tru, su dung hang ngan dich vu ky thuat cung nhu dich vu chuc nang. Tich tu ca nam, ong Hien moi di den khang dinh la lo hang chuc ty dong (Anh chup tai BV Bach Mai. Anh: C.Q)

Theo lanh dao cac benh vien thi ho tiep tuc roi vao the “kho chat chong kho” boi trong khi gia ca that leo thang, gia ca duoc phep thanh toan theo quy dinh van dam chan tai cho thi Nha nuoc lai cat giam ngan sach, cac benh vien khong con duoc bu lo mot phan nhu truoc day (theo chu truong: Nha nuoc giam bao cap cho cac don vi cung cap dich vu va tang bao cap qua cac dich vu nhu Bao hiem y te)

Vi du o benh vien Bach Mai, trong quang thoi gian tu khoang 6 thang dau nam 2006 tro ve truoc (truoc khi cac benh vien duoc tu chu tai chinh), so tien ngan sach do Nha nuoc cap hang nam cho benh vien chiem khoang 40% den 50% tong chi phi hoat dong.

Tu giua nam 2006 tro lai day, thuc hien chu truong xa hoi hoa dich vu y te nham lam giam bao cap cua Nha nuoc, chia se ganh nang ngan sach voi Nha nuoc, cac benh vien duoc giao quyen tu chu trong viec to chuc cong viec, sap xep lai bo may, su dung lao dong va nguon luc tai chinh.

Ke tu do, ngan sach Nha nuoc cap cho benh vien Bach Mai giam xuong chi con 3%/nam.

PGS.TS Nguyen Tien Quyet, Giam doc benh vien Huu nghi Viet Duc, mot trong nhung benh vien ngoai khoa lon nhat ca nuoc, cung thuong xuyen “than phien” ve tinh trang am quy cua benh vien minh, cung vi nhung ly do nhu tren.

Ong Nguyen Viet Tien, Giam doc Benh vien Phu san Trung uong cung cho hay so tien 14 ti dong tu ngan sach nha nuoc ho tro cho benh vien chi du chi phi tien bong, bang, thuoc sat trung, … Trong 14 ty do chua he tinh toi tien luong can bo y te, chi phi khau hao may moc, co so vat chat, vv…

Tai sao thu nhap can bo benh vien tang?

Neu theo nhung gi ma lanh dao cac benh vien noi, co the ve duoc mot buc tranh kha u am ve kha nang can doi tai chinh cua cac benh vien, dac biet la cac benh vien lon – noi su dung nhieu nhat cac dich vu y te. Suy luan logic thi dieu do cung co nghia thu nhap cua can bo, cong nhan vien benh vien se giam, doi song khong duoc dam bao, va con rat nhieu he luy tieu cuc phat sinh tu van de “am quy” nay.

Nhung trai voi suy doan tren, co mot thuc te la thu nhap can bo, cong nhan vien cua benh vien lai tang, neu khong muon noi la tang manh.

Bai 1: Cac benh vien co lo that khong?

Lanh dao benh vien noi benh vien am quy hang chuc ty dong moi nam. Con thuc te thi thu nhap cua can bo cong nhan vien benh vien van tang manh (Anh chup tai BV Bach Mai trong ngay dau trien khai luat BHYT. Anh: C.Q)

Co the lay doi tuong dieu duong tai benh vien Bach Mai lam vi du cu the cho viec nay.

Nam 2004, ket qua khao sat nhan luc dieu duong, ho sinh, ky thuat vien tai cac co so y te khu vuc nha nuoc va tu nhan tren dia ban Ha Noi cho thay: muc luong trung binh cua dieu duong la 624.235 dong/thang.

Den nam 2005, ket qua nghien cuu su hai long nghe nghiep cua dieu duong benh vien va cac yeu to lien quan cho thay: muc luong trung binh cua dieu duong la 1.022.000 dong/thang (tang 1,5 lan).

Den cuoi thang 6/2010, ket qua nghien cuu doi voi 145 dieu duong cua 7 khoa lam sang tai benh vien Bach Mai (gom khoa Than kinh, Huyet hoc truyen mau, Hoi suc tich cuc, Than tiet nieu, Co xuong khop, Noi tiet va Dai thao duong, Ho hap) cho thay: muc thu nhap trung binh cua dieu duong la xap xi 4,4 trieu dong/thang.

Trong so 145 dieu duong duoc khao sat, tham chi co dieu duong thu nhap tren 7 trieu dong/thang, muc pho bien la tu 3 den 5 trieu/thang. Muc nay chac chan con cao hon tren thuc te boi day la van de “nhay cam”, cac doi tuong duoc hoi thuong kho co the noi that.

Nhu vay, co the thay muc thu nhap trung binh cua dieu duong tang manh tai benh vien Bach Mai. Co den 75,9% so dieu duong duoc hoi cho biet thu nhap da tang len so voi thoi gian truoc. Do la chua ke den bac sy, lanh dao cac cap trong benh vien – nhung doi tuong thuong co nguon thu “doi dao” hon.

Nhu vay, neu benh vien moi nam am quy hang chuc ty dong (va trong dieu kien muc truot gia ngay cang manh, am quy nam sau nhieu hon nam truoc) thi lieu thu nhap can bo, cong nhan vien co the tang duoc theo tung nam nhu the nay khong?

Benh vien Bach Mai khong phai truong hop ca biet. Trong mot lan tra loi phong van bao chi gan day, GS Pham Song, nguyen Bo truong Bo Y te cung dat ra cau hoi tuong tu voi benh vien Viet Duc: “Benh vien Viet Duc luc dau chi co 300 ti dong nhung cuoi nam, tai khoan benh vien len toi 1.000 ti dong/nam. So tien nay lay o dau neu nhu khong phai cua benh nhan?”.

Nhung ly giai thieu thuyet phuc

Sau khi giam nguon thu tu ngan sach Nha nuoc, de co nguon bu lo, benh vien Bach Mai da phai “tiet kiem het muc” (theo loi ong Hien) va huy dong toi da nguon thu tu cac dich vu nhu trong xe, nha thuoc, dac biet la nguon thu tu khoa kham benh theo yeu cau (voi gia dich vu duoc tinh dung, tinh du bang gia hien hanh). Khoa kham benh theo yeu cau ra doi sau khi nghi dinh ve tu chu tai chinh co hieu luc.

Moi nam, khoa kham benh theo yeu cau mang lai cho benh vien Bach Mai khoan doi du khoang 6 ty dong. Theo Pho Giam doc Nguyen Ngoc Hien thi so tien nay duoc su dung de tai dau tu cho benh vien nham phuc vu benh nhan, de bu cho cac noi khac trong benh vien dang bi lo, moi noi duoc bu mot it.

So voi khoan am quy hang chuc ty dong thi khoan doi du 6 ty nay ro rang chua du suc de bu lo mot nua. Vay, neu lo tram trong nhu the thi benh vien lay dau ra tien de tang thu nhap cho can bo cong nhan vien?

Benh vien lay dau ra tien de bu vao phan mien, giam cho nguoi ngheo (benh vien co quy ho tro nguoi ngheo)?

Ong Hien giai thich: “Luong can bo tang ve so tuyet doi thi co nhung gia tri that su trong doi song thi chua chac da tang vi gia ca thi truong deu tang”.

Nhung day lai la cau chuyen hoan toan khac.

Chuyen tang luong cho can bo y te, ho tro nguoi benh ngheo la chuyen rat dang khuyen khich. Nhung trong boi canh hien nay, du luan dang dat ra cau hoi: Trong khi cac benh vien keu gia thanh toan lac hau, am quy nang ne, thi tai sao nhung gi the hien tren thuc te lai cho thay mot nguon luc tai chinh kha doi dao?

  • Cam Quyen (con tiep)
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Phóng Sự Tổng Hợp >>