Cham soc tre sot virus tai nha

Thứ bảy, 01 Tháng tư 2006, 11:15 GMT+7

Mot so benh do virus thuong gap o tre em la: viem nao, viem mang nao, viem hong, viem mui, tieu chay cap... va mot so truong hop chi gay sot don thuan (goi la sot virus).

Cham soc tre sot virus tai nha

Sot la tinh trang tang than nhiet cao - tren 37 do C khi cap nhiet do tai nach, khi cap nhiet do o hau mon hoac mieng thi co the tang them 0,5-1 do C.

Tinh trang sot co the do nhieu nguyen nhan khac nhau gay nen: do benh nhiem khuan, do he thong mien dich, mot so khoi u, do trung tam dieu nhiet bi roi loan...

Mot trong so cac nguyen nhan gay sot thuong gap o tre nho la sot do virus.

Khi co the bi nhiem virus, lap tuc he thong mien dich cua co the se hoat dong nham chong lai virus. Qua trinh nay gay ra cac phan ung viem va tao ra mot so chat trung gian kich thich... Chinh phan ung viem va cac chat trung gian nay gay tinh trang sot.

Trong dieu kien binh thuong, co the cung mang mot so loai virus o mot so co quan nhu mui, hong, duong tieu hoa... nhung khong gay benh. Khi co the suy yeu moi truong thay doi dot ngot la dieu kien thuan loi cho virus phat trien va gay benh.

Mot so bieu hien thuong xuat hien cung voi hien tuong sot

Sot cao co giat: Hien tuong nay thuong xay ra khi tre bi sot cao tren 38,5 do C, toan than tre co giat, tim moi, neu dien bien nang, tai phat nhieu lan thi co the gay thieu oxy nao, hon me va nhieu bien chung nguy hiem khac.

Sot cao ret run: Tre co cam giac toan than lanh, dac biet la tay, chan, co the noi van tim tren da.

Chay nuoc mui: Thuong tre se chay nuoc mui trong, khong co mui hoi, tang tiet dom dai trong mieng.

Ho: Tre co the ho khan hoac co dom do qua trinh viem tai mui hong gay ra.

Roi loan tieu hoa: Thuong la tieu chay cap: tre di ngoai phan long, nhieu nuoc, khong co mau.

Tre thuong rat kha nuoc, neu khong cham soc tot, benh se dien bien nang len va co the gay tu vong.

Neu cham soc tot thi, tuong nay se thuyen giam va khoi trong 5-7 ngay.

Non: Tre co the non sau khi an. Neu non khan nhieu lan thi can chu y them cac van de khac ve nao, mang nao.

Dau dau: Tre lon co the keu dau dau, tre nho thi quay khoc, vat va. Ngoai con sot tre lai choi ngoan.

Dau minh may, dau co: Tre co cam giac met moi, dau nhuc co bap toan than.

Phat ban: Sau khi sot vai ngay, tre co the xuat hien ban do tren da va do sot.

Cham soc tre bi sot do virus tai nha

Cac bac cha me can chu y theo doi sat nhiet do cua tre tung gio den khi do sot.

Ha sot: Trong nha nen thuong xuyen co cap nhiet do, thuoc ha sot.

Khi than nhiet cao tren 38,50C thi dung mot so thuoc ha sot nhu paracetamol voi lieu 10-15mg/kg can nang, moi lan cach nhau 8 gio.

Khong nen dung lieu cao va nhieu lan vi de gay ngo doc paracetamol.

Ngoai ra, cho tre nam noi thoang mat, noi rong quan an, chuom mat cho tre bang khan am, khong nen chuom da, nuoc lanh.

Neu tinh trang khong cai thien, xuat hien co giat, ret run thi dua tre den kham tai trung tam y te.

Khi tre xuat tiet dom dai nhieu co the dung khang sinh nhu amoxilin, eryth romycin theo chi dan cua nhan vien y te.

Nho mui: Nho mui cho tre bang natriclorid 0,9%, nhieu lan trong ngay nham lam sach mui hong cho tre, tranh nguy co boi nhiem mui hong do vi khuan.

Dung thuoc giam ho, long dom hoac mot so thuoc ho co nguon goc thao duoc.

Che do an: Cho tre an che do giau chat dinh duong, an long, de tieu, uong nhieu nuoc hoa qua... Neu tre bi non sau khi an thi cho tre uong tung thia nho.

Tiem phong cho tre day du theo lich tiem chung cua Chuong trinh TCMR, neu co dieu kien nen tiem phong cac loai vacxin khac ngoai chuong trinh.

Ve sinh co the sach se, ve sinh an uong: Cho tre o noi thoang mat, day du anh sang, khong khi trong lanh. Khong de tre bi nhiem lanh, nhat la khi tam cho tre, ban dem khi tre ngu.

Dua tre den kham ngay tai trung tam y te neu tre: co giat, sot cao khong ha sot duoc non khan nhieu lan, tieu chay, lo mo, li bi, tho nhanh.

Theo Suc khoe va Doi song

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Sức Khỏe >>