Khang sinh nhom macrolid Thuoc uong de bi lam dung

Thứ ba, 15 Tháng hai 2011, 20:50 GMT+7

Cac thuoc khang sinh nhom macrolid rat pho bien trong dieu tri chong nhiem khuan. Tuy nhien, do tinh trang lam dung va tuy tien trong dieu tri da khien cho nhieu thuoc trong nhom nay tro nen kem tac dung hon truoc.

Vi sao phai lua chon khang sinh?

Mot nguyen tac trong su dung thuoc khang sinh dieu tri nhiem khuan la can phai lam khang sinh do de chon thuoc dac hieu doi voi tung loai vi khuan. Tuy nhien, lam khang sinh do mat kha nhieu thoi gian trong khi benh nhan can dung thuoc ngay. Vi vay, viec su dung mot so loai thuoc khang sinh hien nay thuong duoc cac thay thuoc can cu vao tinh trang lam sang cua benh nhan de chon loai thuoc dieu tri. De chon duoc loai thuoc thich hop, thay thuoc truoc khi ke don can dinh huong mam benh theo vi tri nhiem khuan. Mot so loai vi khuan thuong gap gay benh o nhung vi tri khu tru tren co the. Ket hop voi pho khang khuan cua loai thuoc do, bac si dieu tri cho benh nhan dung thuoc sao cho dam bao 4 yeu to: hieu qua, an toan, hop ly va kinh te. Cac macrolid la khang sinh dung duong uong de dua thuoc vao co the nen rat hay duoc ke don va dieu tri tai nha. Vi vay, can phai can nhac va chon thuoc sao cho hieu qua dieu tri tot nhat ma dam bao yeu to kinh te trong dung thuoc.

Can luu y rang, pho khang sinh trong cac tai lieu hoac don thuoc chi de tham khao vi do nhay cam cua vi khuan con phu thuoc tung dia phuong. Do do trong nhieu truong hop, viec dung thuoc khang sinh co the chon lua boi cac nhom khac nhau ma van co cung ket qua dieu tri. Chang han doi voi mot nhiem khuan ho hap duoi mac phai o cong dong co the lua chon mot thuoc thuoc nhom macrolid  co gia tien re thay vi mot thuoc rat dat tien ma hieu qua dieu tri cua hai loai thuoc nay la tuong duong nhu nhau. Vi the, neu dung zithromax hoac spiramycin deu cho ket qua khoi benh thi nen chon loai thuoc re tien hon de dam bao tinh kinh te trong viec dung thuoc. Hai loai thuoc khang sinh duong uong nay hien nay dang duoc su dung tai nhieu benh vien voi chi dinh doi khi giong nhau.

Cac khang sinh nhom macrolid dung duong uong rat thong dung de dieu tri nhiem khuan duong ho hap (viem phoi, viem phe quan, viem amidan...), nhiem trung da, mo mem... Gan day, tinh trang lam dung thuoc va dung thuoc khong dung cach nhu uong khong du lieu, khong du thoi gian... da lam thuoc nay it nhieu bi mot so loai vi khuan khang lai. Tuy nhien, day van la loai thuoc khang sinh tot duoc lua chon de dieu tri cac nhiem khuan nhay cam nhu nhiem trung tai, mui, hong, viem phe quan, viem xoang,  benh AIDS, benh da day...

Khang sinh nhom macrolid Thuoc uong de bi lam dung
Lam khang sinh do la cach tot nhat de lua chon khang sinh

Mot so macrolid hay dung

-  Spiramycin la mot khang sinh nhom macrolid thong dung hien nay. Khi dung duong uong, thuoc nay phan bo tot trong cac to chuc, dac biet la xuong va dich phe quan. Trong truong hop mot so loai vi khuan da khang lai cac khang sinh nhom cefalosporin thi cac thuoc duoc lua chon la khang sinh nhom macrolid, nhu  erythromycin hoac spiramycin.

Spiramycin khong doc doi voi gan, chiu duoc moi truong acid. Tren thi truong co loai biet duoc rodogyl (hoac dorogyl)  la thuoc de dieu tri cac nhiem khuan ky khi va nhiem khuan rang mieng, da day... trong vien thuoc gom co metronidazol phoi hop voi spiramycin.

Tu erythromycin, khi thay doi cac nhom the nguoi ta tao ra duoc mot loat cac khang sinh ban tong hop ben vung trong moi truong acid, nang cao sinh kha dung va mo rong pho tac dung len vi khuan nhu roxithromycin, clarythromycin hien nay duoc su dung rat nhieu trong cac nhiem khuan nhay cam. Dac biet, no con duoc su dung trong cac phac do phoi hop voi thuoc khac de dieu tri viem loet da day - ta trang do nhiem khuan Helycobacter Pylori. Ngoai ra, thuoc con duoc dung dieu tri cho benh nhan AIDS.

- Azithromycin co pho tac dung rong hon va thoi gian ban thai (T 1/2) rat dai, tren 70 gio nen chi can dung mot so lan uong thuoc rat it cho ca dot dieu tri.

- Ngoai ra, nhom macrolid chua 16 cacbon con co josamycin va midecamycin deu la cac thuoc co pho tac dung tuong doi rong va so voi cac thuoc ke tren thi rat it bi tuong tac voi cac thuoc cung su dung. Tuy nhien day cung la cac thuoc nhap ngoai co gia kha dat, chi su dung khi that can thiet.

Hien nay co tam ly thich su dung cac macrolid thay cho mot so thuoc uong nhom betalactam vi cac biet duoc cua macrolid thuong co gia ban cao hon cac thuoc nhu amoxycilin, cephalexin. Tuy nhien, lua chon khang sinh de su dung co hieu qua va hop ly can can cu vao do nhay cam cua vi khuan doi voi tung loai thuoc chu khong phai la gia tien cua loai thuoc do.    

    ThS. Le Quoc Thinh

Viet Bao (Theo SK&DS)

 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Những Điều Nên Biết >>