Nang cao chat luong song cua nguoi dai thao duong

Thứ năm, 24 Tháng năm 2012, 22:41 GMT+7

De nang cao chat luong cuoc song cho nguoi benh dai thao duong (DTD) can hieu ro vai tro quan trong ngang nhau cua viec phong benh va dieu tri benh, trong do dieu tri benh la su thong nhat cua cac yeu to an uong, sinh hoat va thuoc.

Do nhung dac diem ve sinh benh hoc, moi type DTD co nhung muc dich dieu tri khac nhau:

Dai thao duong type 1: Benh do hau qua cua qua trinh huy hoai te bao beta cua dao tuy Langerhans. Nguoi mac benh type nay phan lon o lua tuoi thanh thieu nien (duoi 30 tuoi). Muc dich dieu tri cua nhom nay phai dat cac yeu cau:

- Cai thien va duy tri tinh trang lam sang va tam ly benh nhan o trang thai binh thuong, han che den muc thap nhat su khac biet giua nguoi khong mac benh va nguoi benh.

- Phong chong huu hieu khong de xay ra cac bien chung nhu ha duong mau, tang duong mau co trieu chung...

- Dam bao mot doi song xa hoi binh thuong ve kha nang lao dong, hanh phuc gia dinh...

Dai thao duong type 2: Benh thuong xuat hien o lua tuoi tren 30, la lua tuoi lam ra cua cai vat chat va tinh than cho xa hoi, cung la lua tuoi dong vai tro then chot trong cuoc song moi gia dinh. Vi the phai can dat duoc cac yeu cau sau:

- Khong de xay ra trieu chung lam sang anh huong toi nguoi benh.

- Duy tri su chuyen hoa binh thuong cua co the.

- Duy tri trong luong co the hop ly.

- Cai thien tinh trang benh ly tim mach theo huong tot len, ngan ngua cac bien chung. Keo dai tuoi tho, rut ngan su khac biet giua nguoi benh DTD va nguoi binh thuong bang nang cao chat luong cuoc song (trong hoat dong xa hoi, trong lao dong va tu duy...).

Muc dich dat ra rat don gian, ro rang nhung de dat duoc doi hoi benh nhan phai co nghi luc va quyet tam cao. Day cung la van de doi hoi giai quyet moi quan he tong hoa giua benh nhan, gia dinh va xa hoi.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120524-224138-1-ttd.JPG.jpeg

 Tap luyen the duc phu hop tot cho benh nhan dai thao duong. (hinh minh hoa)

Nhung yeu cau ve phia nguoi benh

Day la yeu cau co ban nhat, quan trong nhat. Ket qua dieu tri va chat luong dieu tri cua benh DTD phu thuoc rat nhieu vao su hieu biet cua nguoi benh.

Nguoi benh DTD phai biet hoc hoi qua sach bao, qua cac phuong tien truyen thong dai chung, qua cac nha chuyen  mon, qua ban be de tich luy cho minh su hieu biet dung dan va nhung kien thuc can thiet, co ban ve benh DTD. Day la dieu het suc quan trong va cap thiet vi chinh nguoi benh se biet minh phai lam gi va khong nen lam gi. Moi loi khuyen, loi chi dan cua thay thuoc se tro nen vo nghia neu nguoi benh khong lam theo, do khong co su hieu biet dung.

Nhung dieu benh nhan can biet

Nhung kien thuc co ban ve benh DTD, qua trinh phat trien tu nhien cua benh, cac yeu to nguy co de lam cho benh phat trien.

Nhung thong tin can cho viec tu theo doi benh, cach phat hien som cac bien chung cua benh de co bien phap can thiep kip thoi.

Nhung ky thuat can cho tu dieu tri bang thuoc, ky thuat can cho qua trinh tu theo doi benh.

Nhung kien thuc ve chon thuoc, ve nhung tac dung cua thuoc, nhung kha nang co the xay ra khi dung thuoc... Thai do can co khi nhung tac dung ngoai y co the xay ra khi dung thuoc.

Nhung kien thuc can va du de nguoi benh tu tim mot che do an phu hop, mot loi song phu hop voi nghe nghiep, voi thoi quen sinh hoat cua ca nhan va gia dinh.

Biet theo doi che do dieu tri (che do an, luyen tap, thuoc dieu tri).

Theo doi tinh trang chung cua co the (thua can, so do vong eo, huyet ap, cac trieu chung lam sang va can lam sang khac nhu duong mau luc doi, ceton nieu)...

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120524-224138-2-712011122634-1342010-chothuoc24h-02635202.jpeg

Luu y cham soc ban chan o benh nhan tieu duong.

Nhung dieu benh nhan phai tranh

Tin rang DTD co the chua bang bua, ngai, cau cung, bang thuoc nam, bang cach an nhieu gan, lach, tuy cua dong vat...

Qua lo lang khi biet minh bi DTD, lo cho con chau va the he sau nay bi "lay". Thuc te DTD cung nhu cac benh khong lay nhiem khac, benh phat trien la mot tat yeu; do nhieu yeu to lien quan cung bi anh huong nen benh moi phat sinh, phat trien. Trong thuc te khong phai luon luon cu cha hoac me mac benh DTD thi con cung bi DTD. Hon nua, ngay nay nguoi ta thay benh DTD co the ngan chan va phong benh duoc.

Nguoi benh can phai tu giac chap hanh nghiem tuc cac huong dan cua thay thuoc ve che do an, che do luyen tap va che do su dung thuoc mot cach kien tri, ti mi.

Biet tu phat hien nhung dau hieu khong binh thuong de tu dieu chinh che do dieu tri hoac den thay thuoc kham benh kip thoi, khong de xay ra nhung tai bien dang tiec.

Biet pho bien kinh nghiem cho ban be, dong nghiep. Biet giup nguoi than, quen phat hien cac yeu to nguy co, can thiep kip thoi, nham han che den muc thap nhat ty le phat trien benh. Pho bien kinh nghiem tu quan ly benh cho nhung nguoi cung hoan canh...

Yeu cau doi voi nguoi than

Su cam thong, hieu biet giup do lan nhau trong sinh hoat va nep song lao dong cua vo (hoac chong) nguoi benh, la cho dua tinh than quan trong nhat. Gia dinh vua la to am vua la dinh luy cuoi cung, la cho dua cuoi cung de con nguoi ton tai, dau tranh chong lai benh tat, chong lai nhung bien dong trong cuoc song. Hay cung vo (hoac chong) ban di kham benh; hay giup nhau lap thoi gian bieu de uong thuoc, luyen tap. Lap thuc don dieu tri ve che do dinh duong; quan sat de phat hien som nhung bat thuong trong sinh hoat, phat hien som cac bien chung...

Viet Bao.vn (Theo Du an quoc gia phong chong benh dai thao duong BV Noi tiet TW)
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Những Điều Nên Biết >>