DH Cong nghiep TP HCM tuyen sinh lien thong DH

Thứ ba, 10 Tháng mười 2006, 14:13 GMT+7

DH Cong nghiep TP HCM tuyen sinh lien thong DH

Gio thuc hanh cua sinh vien lop Co khi

Truong DH Cong nghiep TP.HCM vua thong bao tuyen sinh he dao tao lien thong DH cho cac sinh vien da tot nghiep CD chinh quy tai truong (truoc la Truong CD Cong nghiep 4). Thoi gian dao tao 18 thang, sau khi tot nghiep duoc cap bang Ky su he chinh quy.

Theo do, truong tuyen 11 nganh lien thong va thi sinh phai thi mon co so va mon chuyen nganh. Cac nganh dao tao va mon thi tuyen gom: nganh Cong nghe thong tin (thi mon co so: Ky thuat lap trinh, mon chuyen nganh: Co so du lieu); Cong nghe dien (Ly thuyet mach, May dien); Cong nghe Nhiet - lanh (Nhiet ky thuat, Chuyen nganh Nhiet - lanh);

Cong nghe dien tu (Phan tich mach DC/AC, Dien tu cong nghiep); Cong nghe co khi (Ve ky thuat, May cat); Cong nghe co khi dong luc (Ve Ky thuat, Ly thuyet oto); Cong nghe may (Quan ly chat luong trang phuc, Cong nghe may); Cong nghe hoa vo co (Hoa ly, Phan bon); Cong nghe hoa huu co (Hoa ly, Polymer); Hoa phan tich (Phan tich co so, Phan tich cong nghiep);

Cong nghe thuc pham (May & thiet bi trong Cong nghe hoa hoc & Thuc pham, Chuyen nganh Thuc pham); Cong nghe moi truong (Hoa moi truong, Chuyen nganh Moi truong); Tai chinh Ke toan (Tai chinh doanh nghiep, Ke toan doanh nghiep).

Thi sinh mua ho so du thi va dang ky tai Trung tam Thong tin - Tuyen sinh va Gioi thieu viec lam - Truong DH Cong nghiep TP.HCM, 12 Nguyen Van Bao, phuong 4, quan Go Vap, TP.HCM (DT: (08) 9851932 - 9851917 - 8955858) tu nay den het ngay 30-11-2006. Thi tuyen chinh thuc ngay 9 va 10-12-2006 (Thi sinh co co the luyen thi tu 16-10-2006 den 16-11-2006).

+ Ngoai ra, Truong DH Cong nghiep TP.HCM cung thong bao tuyen sinh CD tai chuc danh cho cac hoc sinh da tot nghiep THPT va tuong duong. Thoi gian dao tao 3 nam, tot nghiep duoc cap bang cu nhan CD he tai chuc. Thi sinh se thi cac mon Toan, Ly, Hoa va thi vao ngay 25, 26-11-2006.

Cac chuyen nganh dao tao gom: Cong nghe thong tin, Cong nghe dien tu, Cong nghe dien (Dien cong nghiep); Cong nghe co khi; Cong nghe co khi dong luc (Oto); Cong nghe hoa; Cong nghe thuc pham; Quan tri kinh doanh; Ke toan; Cong nghe May & Thiet ke thoi trang.

Thi sinh mua ho so va dang ky du thi tai Trung tam Thong tin - Tuyen sinh va Gioi thieu viec lam tu nay den ngay 20-11-2006.

QUOC DUNG

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tuyển Sinh >>