Nhung phan mem Viet tuong thich voi Microsft Windows 7

Thứ ba, 20 Tháng mười 2009, 10:57 GMT+7
Nhung phan mem Viet tuong thich voi Microsft Windows 7

- Microsoft Viet Nam vua cong bo 9 cong ty phan mem Viet Nam da san sang cho he dieu hanh Windows 7, he dieu hanh duoc coi la uu viet nhat cua dong ho he dieu hanh Microsoft Windows.

Trong so cac ung dung pho thong nhat cua nguoi dung Viet Nam, bo go Unikey la mot trong nhung ung dung da duoc trien khai kiem tra tinh tuong thich voi he dieu hanh Windows 7.

Ong Phan Kim Long, nguoi da tao ra bo go Unikey cho biet: “So luong nguoi su dung unikey tai Viet Nam kha cao tu 70% den 90% tuy theo vung mien. Viec kiem tra muc do tuong thich cua unikey tren he dieu hanh khong ton nhieu thoi gian. Thoi gian viet code va chinh sua lai de tuong thich voi Windows 7 mat khoang 5 den 7 ngay.”

Qua trinh kiem thu do tuong thich chiem nhieu thoi gian nhat khi thuc hien voi trinh duyet Internet Explorer 8 vi trinh duyet nay co tinh bao mat cao va cai dat mot so ma bao ve (protected code) cho nguoi dung. Ong Long cung cho biet them: “Nguoi dung Windows 7 co xu huong su dung may tinh cau truc 64bit, do vay trong qua trinh kiem thu nay, Unikey da duoc cai tien de co the hoat dong tot ca tren cau truc 32 bit va 64 bit.

Hien co den 90% may tinh nguoi dung Viet Nam su dung co cai dat phan mem tu dien Lac Viet mtd9, viec tuong thich voi he dieu hanh Windows 7 se la mot thuan loi lon doi voi nguoi dung Viet Nam hien nay. Theo ket qua cua nhom QA - Cong ty Co phan Tin hoc Lac Viet : Qua trinh trien khai kiem thu tinh tuong thich phien ban tu dien Lac Viet mtd 9 moi nhat voi he dieu hanh Windows 7 duoc thuc hien voi su ho tro cua nhom ky thuat Microsoft tai Viet nam.

Kho khan duy nhat la khi cai dat man hinh o che do phan giai cao, mot so hop thoai cua mtd 9 bi hien thi lech. Van de nay da duoc khac phuc va ung dung phan mem Lac Viet da hoat dong tot tren Windows 7. Hien cong ty Lac Viet cung da trien khai kiem thu tinh tuong thich voi Windows 7 cho phan mem ke toan Accnet 9.0 va dang hop tac voi nhom ky thuat cua Microsoft tai Viet Nam de som hoan tat truoc khi san pham Windows 7 co mat tren thi truong vao ngay 22/10 toi.

Cong ty Co phan MISA, voi gan 40 ngan khach hang tren toan quoc, sap toi se phat hanh Phan mem ke toan doanh nghiep vua va nho MISA SME.NET 2010, duoc phat trien tren nen cong nghe Microsoft.NET 3.5 va phan mem Quan tri Nhan su MISA HRM.NET 2010 su dung cong nghe Silverlight cua Microsoft.

De hai san pham MISA SME.NET 2010 va MISA HRM.NET 2010 co the tuong thich hoan hao voi Window 7, ban dau MISA cung gap mot so kho khan, dac biet la co che bao mat chat che cua Windows 7. Doi ngu nhan vien cua MISA da lam viec chat che voi cac chuyen gia cua Microsoft Viet Nam de giai quyet cac van de nay, den nay cac ung dung tren cua MISA da chay tot tren Windows 7.

Ben canh nhung ung dung pho bien doi voi nguoi dung Viet Nam noi tren, con co the ke toi cac phan mem va ung dung khong kem phan pho thong voi cac doanh nghiep va to chuc dang su dung tai Viet Nam nhu he thong quan tri nhan su-tien luong HiStaff cua cac cong ty Tinh Van, phan mem hien thi phan tich chi so chung khoan Vista Direct cua cong ty VNIPT, phan mem diet virus CMC Internet Security cua CMC InfoSec, phan mem thu vien dien tu iLib cua cong ty CMC Soft, phan mem Quan tri tai chinh ke toan Bravo cua cong ty Bravo, va BKAV cua BKIS.

Ong Christophe Desriac, Tong giam doc Microsoft Viet Nam cho biet: “Qua trinh phat trien Windows 7 da nhan duoc su dong gop tich cuc cua cac doi tac phat trien phan mem, cac nha san xuat thiet bi phan cung va cac nha lap trinh tren khap cac quoc gia. Nho vay, hien nay Windows 7 da tuong thich voi hon 92.000 thiet bi phan cung va phan mem tren the gioi. Cac doi tac phat trien phan mem co the chinh sua ma nguon de tuong thich voi Windows 7”.

De chac chan rang hau het cac phan mem pho dung tai Viet nam deu chay tot tren Windows 7, Microosft Viet Nam da gioi thieu chuyen trang ho tro kiem tra tuong thich va huong dan khac phuc loi khong tuong thich tai dia chi http://www.microsoft.com.vn/win7appcompat .


Thuy Nguyen

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Tổng Hợp >>