Them tau lon may bay cho canh sat bien

Thứ sáu, 08 Tháng bảy 2011, 15:42 GMT+7
Them tau lon, may bay cho canh sat bien
Canh sat bien huan luyen san sang bao ve To quoc
Cuc truong Cuc Canh sat bien, trung tuong Pham Duc Linh, cho biet sap toi luc luong canh sat bien se duoc trang bi them tau, may bay.

Thong tin tren duoc dua ra trong cuoc trao doi voi bao gioi ben le hoi nghi chuan bi cho Hoi nghi Nhung nguoi dung dau canh sat bien chau A (HACGAM) lan thu 7, khai mac sang 7-7 tai Ha Noi.

Phuong tien hien dai

Voi tinh hinh phuc tap hien nay khi hoat dong cua cac nuoc khac de doa hoat dong ngu dan ngay cang nhieu hon, luc luong canh sat bien co phuong an bao ve nhu the nao, thua ong?

Truoc tinh hinh vua qua, chung toi da to chuc lai phuong thuc hoat dong de duy tri su co mat cua canh sat bien cang nhieu ngay tren bien cang tot, dac biet la cac vung bien giap ranh va vung chong lan voi cac nuoc; tang cuong luc luong hoat dong o khu vuc nay, dam bao quan ly het vung bien cua VN. Thu nhat la de ngu dan ta thay co luc luong canh sat bien thi ba con yen tam hon, nhat la khi co tinh huong gi, canh sat bien kip thoi giup ba con, ung cuu. Thu hai la trong qua trinh hoat dong tren bien, neu thay ngu dan ta vuot qua vung bien nuoc khac, chung toi cung se canh bao, luu y ba con chi danh bat o vung bien cua minh.

Them tau lon, may bay cho canh sat bien, Tin tuc trong ngay, canh sat bien, may bay, to quoc, tin tuc, tin hot, tin hay

Luc luong canh sat bien Vung 1 huan luyen san sang bao ve To quoc

Voi bo bien dai va vung bien rong, nguon nhan luc va ca trang thiet bi, phuong tien hien nay lieu co dam bao cho luc luong canh sat bien thuc thi nhiem vu?

Vung bien cua ta dien tich gap 3 lan dat lien. Luc luong canh sat bien VN da tang cuong tuan tra kiem tra tren bien, duy tri su co mat tren bien. Tuy nhien, voi vung bien xa, chung ta chua the di het, chua duy tri su co mat thuong xuyen duoc.

Ngoai ra, trang bi cua ta con han che, chua dam bao di o vung bien xa, trong thoi tiet phuc tap nhu gio cap 9-10 hoac di dai ngay tren bien. Chinh phu dang co dinh huong dau tu them cho luc luong canh sat bien phuong tien tau thuyen, may bay ngay cang hien dai hon de hoat dong xa bo, dai ngay, va trong dieu kien thoi tiet phuc tap.

Ong co the cho biet cu the hon ve viec trang bi cac phuong tien hoat dong cho luc luong canh sat bien?

Sap toi uu tien dau tu them tau, may bay. Du kien dau nam 2012 se co tau hoat dong xa bo, dai ngay, trong dieu kien thoi tiet phuc tap. Ngoai ra, Chinh phu cung trang bi cho canh sat bien may bay de thuc hien tuan tham het vung bien va them luc dia cua nuoc CHXHCN VN. Viec dau tu phuong tien se thuc hien tung buoc. Truoc mat dau tu tau co do gian nuoc lon, hoat dong dai ngay.

Cac tau trang bi toi day con co nhiem vu tim kiem cuu nan, tren tau co ca san do may bay truc thang, co buong quan y, co giuong benh, cung luc cap cuu duoc nhieu nguoi. Khi co tau nay thi ba con co the yen tam la khi can luc luong canh sat bien se co mat.

Kien quyet bao ve chu quyen

"Neu nuoc ngoai den tham do dau khi cua Viet Nam, da la chu quyen bien cua minh, minh bao ve den cung. Chung ta khong co chuyen nhun nhuong"

Trung tuong Pham Duc Linh Cuc truong Cuc Canh sat bien

Duoc biet, luc luong canh sat bien duoc giao lam co quan dau moi hop tac chung ve nghe ca giua VN va Trung Quoc o vinh Bac Bo. Hien viec hop tac do dien ra the nao?

Thuc hien ve Hiep dinh Hop tac nghe ca giua VN - TQ o vinh Bac Bo, luc luong canh sat bien duoc Chinh phu giao la co quan dau moi, phia VN gom co luc luong hai quan, canh sat bien, bien phong, va Cuc Khai thac bao ve nguon loi thuy san cua Bo NN-PTNT. Hang nam deu duy tri moi thang mot hoac hai lan di tuan tra toan bo khu vuc, vung danh ca chung, trong qua trinh do kiem tra qua trinh danh bat ca cua ba con hai ben, neu ben nao vi pham, chung toi nhac nho de chap hanh cho dung. Thu hai la chung toi da to chuc tuan tra chung, kiem tra lien hop chung giua luc luong hai nuoc, nam nay da thuc hien duoc mot chuyen roi. Hang nam chung toi duy tri hoat dong nay tu 1 - 2 lan, hai ben deu co tu cach kiem tra tau cua minh va tau cua nuoc ban dang khai thac hai san o vung danh bat ca chung.

Them tau lon, may bay cho canh sat bien, Tin tuc trong ngay, canh sat bien, may bay, to quoc, tin tuc, tin hot, tin hay

Trung tuong Pham Duc Linh

Khi co va cham xay ra giua ngu dan hai nuoc, roi va cham giua luc luong giam sat tren bien cua phia TQ voi ngu dan nuoc minh thi viec hop tac thong tin giua luc luong canh sat bien hai nuoc se nhu the nao?

Canh sat bien da de nghi Chinh phu cho phep thanh lap duong day nong giua canh sat bien VN va canh sat bien TQ. Chung toi dang de nghi co gang thanh lap duong day nong giua canh sat bien hai ben, neu khong duoc toan bo thi cung duoc may tinh co lien quan truc tiep den vung bien cua minh.

Trong khi cho duong day nong duoc thiet lap, hai ben hop tac thong tin theo co che nao?

Se co quy che khi lap duong day nong, vi du khi co van de gi tren bien, ho thong bao cho minh va nguoc lai khi minh phat hien ra minh thong bao cho ho. Hai ben se dua ra giai phap tot nhat de tao dieu kien cho ba con ngu dan, tranh tinh trang nhu vua roi, don phuong giai quyet thi no co nhung cai chua that thoai mai.

Ngoai hop tac voi cac nuoc de nang cao nang luc, canh sat bien VN co them de xuat gi voi Chinh phu trong tinh hinh ngay cang phuc tap nhu hien nay, khi ma phia TQ ngoai luc luong hai quan, ho con xay dung cac luc luong khac hoat dong, giam sat tren bien?

Viec giu an ninh trat tu tren bien, bao ve quyen chu quyen va tai phan quoc gia doi hoi suc manh ca he thong chinh tri, khong mot luc luong nao tu minh lam duoc. Tat ca cac luc luong hien co hoat dong tren bien deu phai tham gia bao ve chu quyen, quyen chu quyen va quyen tai phan quoc gia tren bien ma luc luong hai quan, canh sat bien, bien phong hoac mot so don vi kiem ngu chi la luc luong nong cot. Chung toi da tung buoc phoi hop va se tang cuong phoi hop chat hon giua cac luc luong: hai quan, bien phong, giao thong van tai, Bo NN-PTNT, tap doan dau khi va cac luc luong khac co lien quan hoat dong tren bien.

Trong truong hop nuoc khac den tham do, khai thac dau khi cua VN, canh sat bien se thuc thi nhiem vu ra sao?

Neu nuoc ngoai den tham do dau khi cua VN, da la chu quyen bien cua minh, minh bao ve den cung. Chung ta khong co chuyen nhun nhuong. Day khong phai la vung bien chong lan, tranh chap gi ca, day la cua VN. VN la thanh vien cua Cong uoc Luat Bien quoc te 1982, ta lam dung trach nhiem cua nuoc thanh vien, va chung ta yeu cau nuoc khac cung lam nhu vay.

Con neu ho dat gian khoan vao vung dac quyen kinh te cua VN?

Chung ta kien quyet ngan chan, khong de xay ra. Con ho dat gian khoan, duong nhien ho vi pham chu quyen cua ta von da duoc luat phap quoc te cong nhan, chung ta se bang moi cach khong de viec nay xay ra, bang moi phuong thuc: dau tranh phap ly, ngoai giao… nhu tren toi da noi, phai phat huy suc manh tong hop va bang moi hinh thuc de dau tranh.

Vay Hoi nghi Nhung nguoi dung dau canh sat bien chau A lan thu 7 co dua van de bien Dong va chu quyen bien Dong ra ban thao hay khong?

Khong. Ta chi neu chung ve duy tri hoa binh, dam bao an ninh trat tu tren bien, duy tri moi truong hoa binh, muon dat duoc muc tieu do thi phai tang hop tac giua canh sat bien cac nuoc, song phuong va da phuong, nhu chong o nhiem moi truong, tim kiem cuu nan, chong toi pham xuyen quoc gia…

Hop tac phai tung buoc don gian toi buoc cao hon. Co nhung van de dan hop tac voi nhau. VN dang co sang kien de xuat dien tap tren mang, de hieu nhau hon, di den hop tac sau hon, cao hon.

Tang cuong hop tac dam bao an ninh tren bien

Hoi nghi cap lam viec cua HACGAM lan thu 7 co su tham gia cua 18 quoc gia va vung lanh tho, gom: Bangladesh, Brunei, Campuchia, TQ, Hong Kong, An Do, Indonesia, Nhat Ban, Lao, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Han Quoc, Singapore, Sri Lanka, Thai Lan va Viet Nam.

Phat bieu khai mac hoi nghi, trung tuong Pham Duc Linh, Cuc truong Cuc Canh sat bien VN, nhan manh hoi nghi nay la buoc chuan bi rat quan trong, dam bao cho su thanh cong cua Hoi nghi HACGAM lan thu 7 du kien dien ra vao thang 10 toi tai VN. Cac dai bieu du hoi nghi se tap trung trao doi va chia se quan diem ve cac thach thuc an ninh hien nay doi voi khu vuc, nhat la nhung thach thuc an ninh tren bien va vai tro cua luc luong canh sat bien - nhung nguoi thuc thi luat phap tren bien, de tu do thao luan va de xuat cac sang kien, xay dung chuong trinh, noi dung va cac tai lieu lien quan cho Hoi nghi HACGAM lan thu 7, voi chu de “Tang cuong hop tac thiet thuc, chia se thong tin, an ninh va an toan tren bien” do Canh sat bien VN dang cai to chuc.

Viet Bao
Theo Bao Cam (Thanh Nien)
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>